Toestemming Tattoo

Voordat wij een tattoo bij je kunnen zetten hebben wij jouw toestemming nodig. 

Vul daarom onderstaand formulier volledig in.

mastilo-tattoo
Mastilo Studios
Parkweg 24
6717 HT Ede
2. Graag de tekst lezen en aanvinken voor gelezen en akkoord:
3. Graag aanklikken wat van toepassing is
4. Persoonlijke gegevens
Een kopie van dit formulier wordt verzonden naar het door mij opgegeven e-mail adres. Door dit formulier te ondertekenen geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken. Mastilo Studios houdt zich hierbij aan de privacy wetgeving AVG. Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden, met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 of overeenkomstig nationale eisen wordt uitgevoerd. Voor deze behandeling dien ik geen enkele vorm van verdoving toe. Ik bevestig dat de client een digitale kopie van dit formulier zal ontvangen.
5. Indien je jonger dan 16 jaar bent geeft één van jouw ouders/wettelijke vertegenwoordigers toestemming om een tattoo bij je te mogen zetten.

Taal wijzigen