Toestemming piercing

Voordat wij een piercing bij je kunnen zetten hebben wij jouw toestemming nodig. 

Vul daarom onderstaand formulier volledig in.

Mastilo Studios
Parkweg 24
6717 HT Ede
2. Graag de tekst lezen en aanvinken voor akkoord
3. Graag aanklikken wat van toepassing is
4. Persoonlijke gegevens
5. Gegevens over je piercingsieraad (in te vullen door de piercer):
Door dit formulier te ondertekenen geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, wat nodig is voor het zetten van de piercing. Mastilo Studios houdt zich hierbij aan de privacy wetgeving AVG. Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
6. Indien je jonger dan 16 jaar bent geeft één van jouw ouders/wettelijke vertegenwoordigers toestemming om een piercing bij je te mogen zetten.

Taal wijzigen